S p ø r s m å l  o g  s v a r :

​Hvor ofte bør et piano stemmes?

 

  Det kommer an på
- hvor godt det enkelte pianoet holder stemmingen
- hvor mye det spilles på instrumentet
- hvor følsom eieren/de som lytter er for å høre når det er ustemt


  I mange offentlige lokaler stemmes pianoet flere ganger om året. I konsertlokaler stemmes det før hver konsert. For hjemmebruk er nok det vanligste at man stemmer en gang om året. I enkelte tilfeller holder det med at man stemmer annethvert år. Man bør ikke vente alltfor lenge, fordi da synker pianoet så mye i tonehøyde at det kreves mye arbeid og tid før det kan stabiliseres i rett tonehøyde igjen.

Hvor lang tid tar pianostemmingen?


  Tiden kan variere avhengig av hvor ustemt pianoet er og i hvilken teknisk stand det er. Regne med 1,5 til 2,5 timer.
Mitt piano er veldig gammelt og fryktelig ustemt. Er det håp?


  Det at et piano er gammelt behøver ikke å bety at det er dårlig. Mange pianoer er byggde med svært høy kvalitet og kan fortsatt fungere godt etter mange år. Litt vedlikeholdsarbeid trenges allikevel. I enkelte fall kan deler av instrumentet trenges å skiftes ut.


  Hvis ditt piano er ustemt, så er det bare å stemme det! Det kan ta litt lenger tid hvis det er veldig ustemt, men i de fleste fall er det ikke noe problem å få det å høres godt ut igjen. Iblant kan enkelte stemmenagler sitte så dårlig at det er vanskelig å få stemt pianoet. Mange ganger kan man ordne opp i det relativt enkelt, andre ganger kreves det mer arbeid.

Er det forskjell på å stemme et piano og et flygel?


  Egentlig ikke. Stemmenaglene er plassert på forskjellige måter, men arbeidsmetoden er densamme.

Hvorfor må man ha spesielle pianostemmere?


   Har du noen gang prøvd å stemme en gitar? Merket du hvor vanskelig det var å få alle seks strengene å lyde godt sammen? På et piano er der mer enn 200 strenger! Og alle må de lyde godt sammen! Dessuten skal stemmingen være temperert. Det betyr i praksis at alle intervaller skal stemmes bitte litt urent, i motsetting til en fiolin, hvor alle intervaller stemmes helt rent. Hensikten er at det skal være mulig og spille i alle tonearter, uten å måtte å stemme om instrumentet hver gang en skifter toneart. Men det må jo selvfølgelig ikke være altfor falskt! Det må jo lyde godt! Så marginene er veldig små for å lykkes. Når den tempererte stemmingen ble funnet opp var det noen som mente at det var umulig å gjøre dette i praksis! Nå er det ikke umulig da, men lett er det ikke! Derfor kreves det spesiell utdannelse og mye trening for å få det til. 


   Først må du kunne lytte, og vite hva du skal lytte etter. Og selv når du vet hvordan den rette tonen skal lyde, så er det ikke ”bare bare” å finne frem til den tonen. Det kan være vanskelig å  feste tonen akkurat der hvor du vil ha den, fordi stemmenaglene sitter så hardt, så tonen sklir gjerne forbi det rette stedet og lander der hvor du ikke vil ha den. (Også på grunn av strengenes egenskaper.) Derfor må du vite hvordan du bruker stemmenøkkelen på rett måte, dels så att du finner frem till tonen, men også så att du fester tonen på en sådan måte at stemmingen holder. Og stemmenøkkelteknikk, det tar tid å lære.

  Når du så har festet tonen på riktig plass, kan den allikevel endre seg mens du jobber med andre deler av pianoet. Derfor må du ofte gå tilbake og stemme den samme tonen flere ganger før du blir fornøyd og virkelig kan si: "Nå er pianoet godt stemt!"


 

Kontakt meg på
Telefon: 979 52 884
E-post: annikaemren@hotmail.com

© 2023 by Classical Musician. All rights reserved.

  • w-facebook
  • w-tbird
  • w-youtube

Hvis du har et piano eller et flygel som trenger litt oppmerksomhet, kommer jeg gjerne og hjelper deg. Jeg tar 1440 kr + moms for en stemming, dvs. totalt 1800 kr og da inngår reiser innenfor Stor-Oslo. Hvis det er noe som fungerer dårlig på pianoet ditt, så hjelper jeg deg gjerne med det også. Men det er fint hvis du sier ifra på forhånd at noe er galt, så jeg kan ta med de rette verktøyene, og også for planleggingen av tiden.